Impressum

Tvrtka Eko-LaMarS d.o.o. uspješno se bavi izvođenjem specijaliziranih građevinskih radova. Naši iskusni i stručni djelatnici, s desetljetnim iskustvom, nude uslugu najviše kvalitete u domeni navedenih građevinskih radova.

U izvođenju naših radova koristimo najkvalitetnije strojeve i materijale, a svaki dogovoreni posao odrađujemo profesionalno, u skladu s dogovorenim rokovima i na zadovoljstvo svakog našeg klijenta.

EKO-LAMARS društvo s ogranièenom odgovornošæu za proizvodnju, održavanje i ureðenje prostora
EKO-LAMARS d.o.o.

Sjedište: HR-42000 VARAŽDIN, Antuna Štera 22

Provedba upisa: Društvo je upisano u sudski registar Trgovaèkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-17/2811-2 od 23. lipnja 2017. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matiènim brojem (MBS): 070152044

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaæen je u cijelosti

Poslovna banka: OTP banka d.d. Split

IBAN: HR7424070001100186495

OIB (VAT ID): HR 38816683141

EUID: HRSR.070152044

Uprava: Nenad Rajèeviæ, direktor, zastupa društvo pojedinaèno i samostalno